DOBERMANN KLUB
Slovenskej republiky

Oficiálna stránka Dobermann klubu SR

TOPlist

Novinky Dobermann klub Dokumenty Dobermann Chov Klubové akcie Ponuka šteniat Výsledky
 

Copyright © 2005
webstránka je bezplatne
prevádzkovaná na serveroch
firmy Webglobe, s.r.o.

www.webglobe.sk

Späť na aktuálne klubové akcie
Back to the preview of actual club actions
Zurück nach aktuell Aufstellung

Archív klubových akcii 
Doberman club shows - archive 
Doberman klub aktion - archiv

28. - 09 . 07. 2018 Kamenný mlyn - Lektorka: MVDr. Gabriela Ridarčíková. Výcvikový víkend zameraný na techniku vystavovania dobermanov v statike, na tréning správneho pohybu a psychickú prípravu psa.


30. - 31 . 08. 2018 Kamenný mlyn - Výcvikový víkend zameraný na ZTP o 09:00 hod. a o 16:00 hod - figurovať bude Martin Barlík - figurant IDC WM 2014 a 2018


01. 09 . 2018 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn - rozhodca p. Killmaier /D) - figurant Martin Barlík

Prihláška - Entry-From - Meldeschein (PDF)


06. 09. 2018 Kamenný mlyn - EURÓPSKA KLUBOVÁ VÝSTAVA


07. - 09. 09. 2018 Kamenný mlyn - 40 rokov IDC Svetová výstava / Výročná výstava 1978 -201823. 05. 2015 - ZTP nemecká skúška vhodnosti do chovu, Kamenný mlyn

Výsledky - Results - Ergegnisse


24. 05. 2015 - Klubová výstava dobermannov

 GRAND PRIX o Zlatého dobermanna, Kamenný mlyn

Výsledky - Results - Ergegnisse


06. 09. 2015 - Povahový test dobermanov, Liptovská Sielnica

Prihláška


06. 09. 2015

Špeciálna výstava & súťaž Kombi Víťaz

Special show & competition Kombi Winner 

Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger, Liptovská Sielnica  

Propozície - Propositions - Propositions / Prihláška - Entry from - Meldeschein zum2014
Termín
Dátum
Date
Podujatie 
Aktion 
Show
Miesto konania
Austragungsort 
Place
Dokumenty 
Urkundenmaterial
Documents
04.05.2014 Zvod mladých a bonitácia Liptovská Sielnica
p. Martin Gschwindl  - rozhodca pre exteriér 

p. Jaroslava Slačková  - rozhodca pre  povahu

poradca chovu: 
p.  


figurant: 
p. Tomáš Holečka

Výsledky zvod
Výsledky Bonitácia

04.05.2014 Špeciálna výstava DKSR & súťaž Kombi víťaz
Dobermann club SR Special show & competition Kombi Winner
Dobermann klub SR Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger
Liptovská Sielnica 
Rozhodca - Judge - Richter: 
p. Martin Gschwindl (A)

Figurant - Helper - Helfer: 
p. Tomáš Holečka  

ŠV/Special show/Specialsiegerschau :
Výsledky
&
Kombi víťaz/Winner / Sieger:
Výsledky


Propozície / Proposition:
Kombi víťaz 
Kombi sieger 
Kombi winner

23. - 25. 05. 2014 IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2014

IDC - World championship 2014

IDC – Weltmeisterschaft 2014

Lozorno (mapa)
Stopy/Fährte/Tracking: 
S. Kwak(NL)
Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: 
Tamás Dohoczki (H) 
Obrana/Schutzarbeit/Protection: 
F. Van den Bosch (B)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor: Peter Lengvarský (SK)
Figurant - Helper - Helfer:
Výber v zložení, p.: Barlík, Kuštár, Majer, Tóth a Mičúch

IDC WM 2014 Informácie a dokumenty/
IDC WM 2014 Information & documents

Výsledky/Results/Ergebnisse

PHOTOGALERY:

by Lucie Skopalová
by Karolína Kočová - 1
by Karolína Kočová - 1

07. - 08. 06. 2014 1. Výcvikový víkend DKSR Kamenný mlyn (mapa)

Freyer Alica

figurant: 
p. Juraj Huber

Propozície / Prihláška

14.06.2014 Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)

ZTP - German test of breeding availability

ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný mlyn (mapa 
Rozhodca - Judge - Richter: 
Hr. Thomas BECHT (D)

figurant: p. Huber Juraj 

ZTP - Výsledky/Results/Ergebnisse

15.06.2014 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)  
rozhodca pre exteriér a povahu:
p. RIDARČÍKOVÁ Gabriela, MVDr.

bonitačná komisia: 
p. MIKLÁŠOVÁ Darina, Mgr. 
p. Tamáši Pavel, Ing.

figurant:
p. Huber Juraj

Výsledky zvod
Výsledky Bonitácia

15.06.2014 XII. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermanna

Club Show
GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný mlyn (mapa
Rozhodca - Judge - Richter: 
Thomas BECHT (D)

GP Výsledky/Results/Ergebnisse

28. - 29. 06. 2014 2. Výcvikový víkend DKSR Malý Lapáš (NR)
(areál firmy Z POLYTANU, 
5 km za NR - smer Vráble, Levice)

Freyer Alica

figurant: 
p. Martin Tóth
Propozície / Prihláška
05. - 07. 09. 2014 SVETOVÁ VÝSTAVA DOBERMANNOV IDC 2014 

IDC WORLD CHAMPIONSHOW 
2014  

IDC WELTSIEGERSCHAU 2014

Kamenný mlyn (mapa) 

Rozhodca - Judge - Richter: 
Mr. Hans WIBLISHAUSER (D)
Dr. Pierluigi PEZZANO (I)
Mr. Helmut REDTENBACHER (SA)
Mr. Tamás DOHÓCZKI (HU) 
Mr. Norbert DAUBE (D) 
Mrs. Gabriela RIDARČÍKOVÁ, MVDr.(SK)

Výsledky/ Results/ Ergebnisse
29. 08. - 01. 09. 2014 3. Výcvikový víkend DKSR Dolný Kubín 
Kemp Tilia
pod vedením p. Milana Mihóka, 


Kontakt:
Kleinová 0903 508 714,
Malachovská 0918 360 103

figurant: 
p. Peter Mičúch
ubytovanie + strava 18EUR /osoba/ polpenzia,

VÝCVIK :
-
10EUR/deň člen DK SR,
-
15 EUR/deň nečlen DK SR,

počet účastníkov obmedzený, uprednostnení budú členovia DK SR

20. -21. 09. 2014 4. Výcvikový víkend DKSR Malý Lapáš (NR)
(areál firmy Z POLYTANU, 
5 km za NR - smer Vráble, Levice)

Freyer Alica

figurant: 
p. Martin Tóth
Propozície / Prihláška

 

október 2014 5.Výcvikový víkend DKSR Kamenný mlyn (mapa)

Freyer Alica

figurant: 
p. Juraj Huber

Propozície / Prihláška

Termín/Date/Datum Podujatie/ Action/ Aktion Miesto konania/Place/ Austragungsort Výsledky/ Results/ Ergebnisse
2013
04. - 05. 05. 2013 1. Výcvikový víkend DKSR Kamenný mlyn (mapa)

Freyer Alica

figurant: 
Alexander Drozd
 Propozície / Prihláška
09.06.2013 Zvod mladých a bonitácia Liptovská Sielnica
Ridarčíková Gabriela, MVDr. - rozhodca pre exteriér a povahu

hlavný poradca chovu: 
Mgr. MIKLÁŠOVÁ Darina  


figurant: 
Peter Mičúch

Výsledky zvod
Výsledky Bonitácia

09.06.2013 Špeciálna výstava DKSR & súťaž Kombi víťaz
Dobermann club SR Special show & competition Kombi Winner
Dobermann klub SR Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger
Liptovská Sielnica 
Rozhodca - Judge - Richter: 
Ridarčíková Gabriela, MVDr (SR) 

Figurant - Helper - Helfer: 
Mičúch Peter

ŠV/Special show/Specialsiegerschau :
Výsledky/Results/Ergebnisse 

Kombi víťaz/Winner / Sieger:
Výsledky/Results/Ergebnisse


Propozície / Proposition:
Kombi víťaz 
Kombi sieger 
Kombi winner

29. - 30. 06. 2013 2. Výcvikový víkend DKSR Kamenný mlyn (mapa)

Freyer Alica

figurant: 
Alexander Drozd

 Propozície / Prihláška

10.08.2013 Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)

ZTP - German test of breeding availability

ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný mlyn (mapa)  
Rozhodca - Judge - Richter: 
Hans WIBLISHAUSER (D)
figurant: 
Alexander Drozd
Propozície / Proposition

Prihláška/Meldschein/Entry

ZTP - Výsledky/Results/Ergebnisse
11.08.2013 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)  
rozhodca pre exteriér a povahu:
Ridarčíková Gabriela, MVDr. 
Klíma Jozef

hlavný poradca chovu: 
Mgr. MIKLÁŠOVÁ Darina  

figurant:
Alexander Drozd
Propozície / Prihláška

Výsledky zvod
Výsledky Bonitácia

11.08.2013 XI. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermanna

Club Show
GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný mlyn (mapa) 
Rozhodca - Judge - Richter: 
Hans WIBLISHAUSER (D)
Helmut REDTENBACHER (Južná Afrika)
Propozície / Proposition 
Prihláška/Meldschein/Entry

GP Výsledky/Results/Ergebnisse

22. - 25. 08. 2013

3. Výcvikový víkend DKSR


Hotel Hlboké - Bojnice


Informácie a rezervácie:
Kleinová Beata, 0903 508 714, beata@yardspol.sk 

Malachovská Katarína 0903 955 540, malachovska@slovanet.sk 

Uzávierka / Meldeschluss/ Entryclose: 
Vedúci výcviku, tréner a figurant: Milan Mihok 

Druhý figurant: Tomáš Lišťjak 

Cena za výcvik pre členov DK SR: 30 EUR / pes 
Cena za výcvik pre nečlenov DK SR: 45 EUR / pes 

Orientačná cena ubytovanie a strava: 
Hotel 1/2 + 1 pes : 71 EUR 
Chatka 1/2 + 1 pes : 62 EUR 

Počet psov je obmedzený, prednosť budú mať členovia DK SR 
Rezervácia bude platná až po uhradení ceny za výcvik: číslo účtu: 3028939558/0200.
30.08.2013 IPO - Mimoriadne skúšky Bratislava informácie:
Alica Freyer 0915 727 984
15.09.2013 Bonitácia Lučenec, mestský park 
pri Národnej výstave psov - Lučenec (CAC)
rozhodca:
Staviarska Viera, Mgr. - exteriér,
Štaudinger Juraj, Mgr. - povaha,

hlavný poradca chovu: 
Mgr. MIKLÁŠOVÁ Darina  

figurant:
...

Výsledky Bonitácia


Hore/Up

2012
26. - 27.05.2012

IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2012 - Budapest - Halásztelek / Maďarsko

http://www.idc2012.hu/

 vysledky
30.06.2012 Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný mlyn (mapa)  

Rudi KILLMAIER (D)
figurant: Fabrizio Copola
Výsledky - ZTP
01.07.2012 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)  
rozhodca pre exteriér a povahu:
Ridarčíková Gabriela, MVDr. 
Klíma Jozef

hlavný poradca chovu: 
Mgr. MIKLÁŠOVÁ Darina - 

figurant:
Prokopec R.
Výsledky - zvod
Výsledky - bonitácia 
01.07.2012 X. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana

Club Show
GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný mlyn (mapa) 
Rudi KILLMAIER (D)
Výsledky - GP
14. - 16.09.2012

IDC SVETOVÁ VÝSTAVA dobermanov 2012
Desio Italy

http://www.idc2012.it/ 
23.09.2012 Zvod mladých a bonitácia Liptovská Sielnica
Klíma Jozef - rozhodca pre exteriér a povahu

figurant: Peter Mičúch

Výsledky - zvod
Výsledky - bonitácia 

23.09.2012 Špeciálna výstava DKSR & súťaž Kombi víťaz
Dobermann club SR Special show & competition Kombi Winner
Dobermann klub SR Specialsiegerschau & Wettbewerb Kombi Sieger
Liptovská Sielnica 
Rozhodca - Judge - Richter: 
Jozef Klíma (SR) 

Figurant - Helper - Helfer: 
Mičúch Peter
Výsledky - ŠV
Výsledky - Kombi víťaz


Hore/Up

2011
19.03.2011 Zvod mladých a bonitácia Nitra výstavisko Agrokomplex 
Ridarčíková Gabriela, MVDr.
figurant: ..

výsledky

19.03.2011 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Nitra výstavisko Agrokomplex 
Erika SZOKOL (HU)

výsledky

14. - 15.05.2011

IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2011 - Castano Primo/Mailand/Taliansko

Výsledky

Výsledky jednotlivci
Výsledky družstvá 

23.07.2011 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)  

KLÍMA Jozef - rozhodca pre exteriér a povahu


Mgr. MIKLÁŠOVÁ Darina - hlavný poradca chovu 

figurant: Prokopec Radko

výsledky

23.07.2011 IX. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana

Club Show
GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný mlyn (mapa) 
Thomas BECHT (D)

výsledky

23.07.2011 Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Jelenec (Nitra)
Hr. Norbert DAUBE (D)

figurant: Prokopec Radko

Výsledky - ZTP

24.07.2011 Jelenec (Nitra) 
Hr. Thomas BECHT (D)

figurant: Šilhavý Ludek
03.09.2011 Zvod mladých a bonitácia Liptovská Sielnica

SOPKO Imrich - rozhodca pre exteriér

BIHÁRI Ondrej - rozhodca pre povahu
TAMÁŠI Pavel - člen komisie 

figurant: ..

výsledky

16. - 17.09.2011

Majstrovstvá Slovenska Málopočetných a netradičných plemien podľa IPO1
Mestečko, okr. Púchov
 

Výsledky


Hore/Up

2010

04 - 06.06.
2010

IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2010

IDC - World championship 2010

IDC – Weltmeisterschaft 2010
Vrbové (mapa)
  
Stopy/Fährte/Tracking: 
I. Eberstaller (A)
Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: 
T.Dohóczky (H) 
Obrana/Schutzarbeit/Protection: 
R. Friedrich (D)
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor: J. Klíma (SK)

Výsledky/Results/Ergebnisse

10.07.2010 Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný mlyn (mapa) 
Hans WIBLISHAUSER (D)
figurant: Radoslav Prokopec

  Výsledky - ZTP

11.07.2010 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)
J. MRAVÍK, Mgr. D. Miklášová
figurant: Radoslav Prokopec

  Výsledky

11.07.2010 VIII. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana

Club Show
GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný mlyn (mapa) 
Hans WIBLISHAUSER (D)

Výsledky

03 - 05.09. 2010

SVETOVÁ VÝSTAVA DOBERMANOV IDC 2010 

IDC WORLD CHAMPIONSHOW 
2010  

IDC WELTSIEGERSCHAU 2010
Kamenný mlyn (mapa)
Hans Wiblishauser (D), 
Dr. Pierluigi Pezzano (I), 
Redtenbacher Helmut ( RSA ), 
Karl P. Reisinger (A), 
MVDr. Gabriela Ridarčikova (SK),
Norbert Daube (D), 

Výsledky/Results/Ergebnisse


Hore/Up

2009
22 - 24.05.2009

IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2009 - Apolda Nemecko 

Pavel Tamáši a Hera Nuova Dolce Vita sa stali 
Majstrami sveta IDC vo výkone dobermanov 2009! 
www.idc-wm-2009.de/

čítajte viac 

Výsledky

31.05.2009 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa) Výsledky
31.05.2009 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Kamenný mlyn (mapa)
Tibor HAVELKA (SK)
Výsledky/Results 
25.07.2009
 a
26.07.2009
Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Jelenec (NR)
Thomas BECHT (D)
figurant: Luděk Šilhavý
Výsledky - ZTP
04.10.2009 Zvod mladých a bonitácia Malý Lapáš (NR)
(areál firmy Z POLYTANU, 
5 km za NR - smer Vráble, Levice)

 

Výsledky
09.10.2009 VII. ročník - Klubová výstava - GRAND PRIX o Zlatého dobermana so zadaním titulu Stredoeurópsky víťaz

Club Show GRAND PRIX of Gold Dobermann

Klubsiegerschau -GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Bratislava, Incheba 

Barbara CORSINI ZANIERI (I)
schwarzen Hündinnen/ čierne suky

Hans WIBLISHAUSER (D).
schwarzen Rüden/čierne psy 

Hr. Günter EHRENREICH (A) 
braunen Rüden und Hündinnen/ hnedé suky a psy.
Výsledky/Results


Hore/Up

2008

26.04.2008 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Kamenný mlyn (mapa)
Erika SZOKOL (H)
Výsledky/Results
26.04.2008 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa) Výsledky/Results
23 - 25.05.2008


IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2008 - Judenburg Rakúsko 

Jednotlivci   
 
 Družstvá
12. 7.2008 

 

Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Jelenec
Rudi KILLMAIER (D)
figurant: L. Šilhavý
12.07.2008
Výsledky/Results
13.07.2008
Výsledky/Results
06.09.2008

 

Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný Mlyn (mapa)
Thomas BECHT (D)
figurant: P. Mičúch
ZTP - Výsledky/Results
07.09.2008 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa) Výsledky/Results
07.09.2008 KV - GRAND PRIX o Zlatého dobermana - VI. ročník
GRAND PRIX of Gold Dobermann
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný Mlyn (mapa)
suky - Thomas BECHT (D)
psy - Helmut REDTENBACHER (Južná Afrika)
Výsledky/Results
11 - 14.09.2008 18. MS FCI 2008, Vavre, Belgicko
18th WORLD CHAMPIONSHIP for Utility Dogs
18. WELTMEISTERSCHAFT für Gebrauchshunde
Hera Nuova Dolce Vita a Pavol Tamáši reprezentovali nás dobermankárov a Slovensko na tohtoročných MS FCI 2008 v belgickom Wawre
04. -  05. október 2008

Prvý Dobermaní výcvikový víkend 

Malý Lapáš
Nitra

(Areál firmy Z POLYTANU, Majer - Malý Lapáš 1 , 5 km za Nitrou smer Vráble, Levice)

víkend - viac info

Bonitácia dobermanov Výsledky/Results
15. -  17. november 2008

Druhý Dobermaní výcvikový víkend  

Malý Lapáš
Nitra

(Areál firmy Z POLYTANU, Majer - Malý Lapáš 1 , 5 km za Nitrou smer Vráble, Levice)
víkend - viac info


Hore/Up

2007
21.04.2007 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Kamenný mlyn (mapa)
Josef Mravík (SK)
Výsledky/Results
21.04.2007 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)
Ridarčíková Gabriela, MVDr.
Výsledky
15.-17.06. 2007
IDC Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov 2007

IDC - World championship 2007

IDC – Weltmeisterschaft 2007
Vrbové (mapa) Výsledky/Results

Propozície/Proposition

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov IDC 2007 - Kynologická revue 07/2007

Stopy/Fährte/Tracking: Sándor Kocsis (H)
Poslušnosť/Unterordnung/Obedience: Inge Eberstaller (A)
Obrana/Schutzarbeit/Protection: Willi Ohl (D) 
Dozor nad stopami/Fährtenaufsicht/ Tracking supervisor:Jozef Klíma (SK)
01. 09. 
-
02.09.2007
Nemecká bonitácia ZTP (skúška vhodnosti do chovu)
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný Mlyn (mapa)
Hans Wiblishauser (D)
Výsledky - ZTP
02.09.2007 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn (mapa)
Ridarčíková Gabriela, MVDr.
Výsledky
02.09.2007 KV - GRAND PRIX o Zlatého dobermana - V. ročník
GRAND PRIX of Gold Dobermann
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný Mlyn (mapa)
MVDr. Gabriela Ridarčíková (SK) - suky

Dr. P. Pezzano (I) - psy
Výsledky


Hore/Up

2006
23.04.2006 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Kamenný mlyn
V. Vojtek (SK)
Výsledky
23.04.2006 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn  Výsledky
10.09.2006 BH - doprovodná skúška Rohožník (SK)
MVDr. Vladimír Salai (SK)
 
30.09.2006

 

Nemecká bonitácia ZTP
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Kamenný Mlyn 
Dr. Schüller (D)
Výsledky - ZTP
01.10.2006 Zvod mladých a bonitácia Kamenný mlyn  Výsledky
01.10.2006 Klubová výstava - IV. ročník GRAND PRIX o Zlatého dobermana
GRAND PRIX of Gold Dobermann
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Kamenný Mlyn 
Dr. Gerhard Schüller (D)
Karl Reisinger (A)
Výsledky 


Hore/Up

2005
02.04.2005 Špeciálna výstava DKSR
Dobermann club SR Special show
Dobermann klub SR Specialsiegerschau
Kamenný Mlyn Výsledky/Results/Ergebnisse
02.04.2005 Zvod mladých a bonitácia Kamenný Mlyn Výsledky
25.06.2005 Nemecká bonitácia ZTP
ZTP - German test of breeding availability
ZTP - Zuchttauglichkeits Prüfung
Topoľčianky Výsledky/Results/Ergebnisse
26.06.2005 Klubová výstava - III. ročník GRAND PRIX o Zlatého dobermana
GRAND PRIX of Gold Dobermann
GRAND PRIX um den Goldenen Dobermann
Topoľčianky Výsledky/Results/Ergebnisse
03.-04.09.2005 SVETOVÁ VÝSTAVA DOBERMANOV A KONGRES IDC 2005 
IDC WORLD CHAMPIONSHIP AND CONGRES  
IDC WELTSIEGERSCHAU UND KONGRESS
Bratislava - Incheba Poďakovanie sponzorom a príhovor/Thanks to patron of exhibition and speech/ Danksagung
Výsledky/Results/Ergebnisse


Hore/Up

2004
25.-27.06.2004

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov IDC 2004

IDC Welmesterschaft 2004

Vrbové Slowakei

Výsledky

Poďakovanie

Foto


Hore/Up