Doberman
klub
Legislatíva,
dokumenty
Plemeno
Doberman
Výstavy Novinky Príspevky
a články
Kniha
návštev
Fórum Linky

 

Svetová výstava Dobermanov a kongres IDC,
IDC World Championship and Congress,
IDC Wellsierschau und Kongress,
 
Bratislava, Slovakia, 02. - 04. September 2005

Poďakovanie sponzorom / Thanks patron exhibition / Danksagung Mäzen Schauen
Príhovor / Ansprache 
Výsledky - Ergebnisse - Results
Foto - galéria                     Napísali o nás


Doberman klub ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli k úspešnému usporiadaniu Svetovej výstavy dobermanov - IDC 2005

Generálny partner: Royal Canin a Pharmacopola
Partneri: Incheba a.s 
Králik Pavol, Ing. arch. 
Kynologická revue - magazín chovateľov a priateľov psov 
Lucus - bezpečnostná služba
Klement Plus
Manželia Gašparovičoví - cukrárenské výrobky
Slovenská kynologická jednota
S - tours
ŠEVT - vydavateľstvo tlačív a odb.literatúry
Tauris Danubius - mäsové výrobky
Topvar - pivo a nealkoholické nápoje
Z Polytanu
Odbor kynológie policajného zboru
Igaz - tlačivá - papier 
Letka Ministerstva vnútra 

Hore/Up


DK SR
Dobermann Klub Slowakei
Dobermann Club Slovakia

I.D.C. Internationaler Dobermann Club
Dobermann Club International

 

Bratislava - Incheba 3. - 4. September 2005

Záštita :

Prezident FCI Hans Müller 
a prezident SKJ a člen predsedníctva FCI 
Ing. Štefan Štefík

Rozhodcovia :

Hr. Hans Wiblishauser ( D ), Hr. Dr. Pierluigi Pezzano ( I ), Hr.Karl P.Reisinger (A ) 
Fr. Dr. Gabriela Ridarčiková ( SK ), Fr. M. Dalgaard, Hr. Walter Hänsel ( D ).

Organizačný výbor : 

riaditeľ výstavy: p. Wolfgang Freyer 
managment: Ing.arch. Králik, Ing. Alžbeta Švorcová 
výstavná kancelária: Alica Freyer 
vedúci kruhov: Miroslav Slovák

Vetrinárny dohľad : 

MVDr. Juraj Frey

Prvá pomoc: 

Dipl.zdravotná sestra : Tatiana Obrtlíková

 

Bratislava - Incheba 3. - 4. September 2005

Unter dem Ehrenschutz von 
SKJ Präsident und FCI Vorstands Mitglied Hrn. DI Stefan Stefik

Richter

Hr. Hans Wiblishauser ( D ), Hr. Dr. Pierluigi Pezzano ( I ), 
Hr.Karl P.Reisinger (A ) 
Fr. Dr. Gabriela Ridarčiková ( SK ), Fr. M. Dalgaard, Hr. Walter Hänsel ( D ).

Organisations Komitee

Direktor u. Ausstellungsleiter: Hr. Wolfgang Freyer 
Managment: DI.arch.Pavel Králik DI Alžbeta Švorcová 
Austellungskanzlei: Fr. Alica Freyer 
Ringaufsicht: Miroslav Slovák

Veterinär Aufsicht 
MVDr. Juraj Frey

Erste Hilfe 
Dipl.Krankenschwester : Tatjana Obrtliková

 


 


Hore/Up

Príhovor/ Ansprache   

Grußwort 
Ein herzliches Willkommen den Dobermann-Freunden aus aller Welt, zu den IDC-Tagen 2005, sowie zur Ausstellung des Internationalen Dobermann-Clubs. 
Es ist uns eine besondere Freude, dass wir auch in diesem Jahr, Dobermann-Liebhaber aus vielen Ländern der Erde in der Slowakischen Hauptstadt Bratislava begrüßen können. Hier wo die Slowakei, Ungarn und Österreich zusammentreffen, ist ein idealer Ort für unsere internationale Spitzenveranstaltung. 
Für die gesamte Kynologie - vor allem aber für die Internationale Vereinigung aller Dobermann-Enthusiasten - ist es ein bedeutendes Ereignis und ein großer Erfolg, über alle nationalen Interessen und Grenzen hinweg, völkerverbindend zu wirken - zur Weiterentwicklung und zum Wohle unseres Gebrauchshundes Dobermann. 
Großer Fleiß und stetes Engagement von allen Dobermann-Freunden bzw. -Züchtern dieser Welt sind erforderlich, um auch zukünftig den heute gezeigten - ästhetischen, zuverlässigen, für alle Zwecke gleichwohl geeigneten Gebrauchs- und Familienhund Dobermann auf hohem Niveau zu züchten. Nicht zulezt deshalb kommt insbesondere unserem jährlich stattfindenden IDC-Kongress eine so hohe Bedeutung zu. 
Unser besonderer Dank gilt der Präsidentin des Slowakischen Dobermann-Club, Frau Dr. Gabriela Ridarciková, die mit großer Unterstützung von Alice und Wolfgang Freyer, uns allen die IDC-Tage in Bratislava angenehm und erlebnisreich gestalten. Dem gesamten Team, aus Helfern und Mitarbeitern, sagen wir schon jetzt "Danke schön" für die gastfreundliche Aufnahme und die opulente, slowakische Verpflegung. 
Auch bei der internationalen Jury wollen wir uns bedanken, deren Aufgabe nicht immer leicht ist. Mit Sicherheit werden die Richter ihr Bestes tun, um die richtige Reihenfolge und das verdiente Ergebnis zu ermitteln. 
Den Ausstellern wünsche ich den größtmöglichen Erfolg, wobei die Fairneß an erster Stelle stehen und schon im Sinne des sportlichen Gedankens - Dabei sein ist alles - den eigentlichen Erfolg darstellen sollte. 
Allen Besuchern aus nah und fern, möge dieser Tag, beim Anblick des eleganten und edlen Dobermanns viel Freude bringen, verbunden mit der Erkenntnis, daß der Hund - und insbesondere der Dobermann - als stets bester Freund, Beschützer und Begleiter des Menschen seine hohe Bedeutung hat. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen des Präsidiums des Internationalen Dobermann Club (IDC) unvergeßliche Stunden in Bratislava.

September 2005

Hans Wiblishauser 
Präsident des Internationalen 
Dobermann-Club (IDC)

Pozdrav
Srdečne pozdravujem priateľov dobermanov z celého sveta pri príležitosti IDC dní ako aj výstavy Medzinárodného doberman klubu.
Je to pre nás obzvlášť radostné, privítať Vás aj v tomto roku, milovníci dobermanov z viacerých štátov sveta na Slovensku, v jeho hlavnom meste, Bratislave. Tu v mieste stretnutia Slovenska, Maďarska a Rakúska, je ideálne miesto pre naše špičkové podujatie.
Pre celú kynológiu, predovšetkým pre medzinárodné zlúčenie všetkých nadšencov dobermanov je to významná udalosť a veľký úspech cez všetky medzinárodné záujmy a hranice, pôsobiť na spájanie národov k ďalšiemu rozvoju nášho pracovného plemena - dobermana.
Veľká snaha a neustála angažovanosť všetkých priateľov dobermanov, resp. chovateľov tohto sveta je nevyhnutná, aby sa aj v budúcnosti dnes predvedený ,estetický, spoľahlivý na všetky účely sa hodiaci pracovný a rodinný doberman choval na vysokej úrovni. Preto sa pripisuje každoročnému IDC kongresu vysoký význam.
Naša zvláštna vďaka patrí predsedkyni Slovenského doberman klubu MVDr.Gabriele Ridarčíkovej, ktorá nám za veľkej podpory Alici a Wolfganga Freyera pripraví príjemné a nezabudnuteľné zážitky. Celému tímu spolupracovníkov ďakujeme už teraz za pohostinné prijatie a slovenskú starostlivosť.
Chceme sa poďakovať aj medzinárodným rozhodcom, ktorí nemajú vždy ľahkú úlohu. S určitosťou však urobia to najlepšie, aby určili správne poradie a dosiahol sa zaslúžený výsledok.
Vystavovateľom želám čo najväčší úspech, pričom férové chovanie kladiem na prvé miesto. Športová myšlienka byť pri tom, znamená všetko - by mala vlastne predstavovať úspech.
Všetkým návštevníkom z blízka i ďaleka prajem, aby im pohľad na elegantného a ušľachtilého dobermana priniesol veľa radosti a poznanie, že pes a zvlášť doberman je najlepším priateľom, ochrancom a spievodcom človeka a má pre neho veľký význam. V tomto zmysle Vám prajem aj v mene Prezídia Medzinárodného doberman klubu ( IDC ) nezabudnutľné hodiny v Bratislave.

Hans Wiblishauser 
Prezident IDC

 

Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia dobermanov,

dovoľte, aby som Vás v mene Slovenskej kynologickej jednoty, ako aj vo svojom mene, čo najsrdečnejšie pozdravil pri príležitosti konania Svetovej výstavy dobermanov - IDC a zaželal Vám všetkým príjemný pobyt u nás na Slovensku.

Slovenský Klub chovateľov dobermanov patrí medzi naše špičkové chovateľské kluby. Vďaka výbornej propagácii plemena a vysokej aktivite nielen výboru klubu, ale aj radových členov, je kvalita jeho činnosti veľmi dobre známa slovenskej kynologickej verejnosti, a zdá sa, už aj v celej Európe. Svedčí o tom aj zorganizovanie Majstrovstiev sveta dobermanov na Slovensku v roku 1997 a 2004, Medzinárodnej klubovej výstavy dobermanov a nemecké ZTP v roku 2001 a Svetovej výstavy dobermanov IDC v roku 2004. Verím, že aj vďaka dobrej odozve v kruhu priateľov dobermanov sa toto vrcholné podujatie znovu po 2 rokoch vracia na Slovensko. Poďakovanie za zorganizovanie tohto podujatia patrí všetkým organizátorom, ale hlavne manželom Freyer, ktorí ako vždy pri predchádzajúcich podujatiach, aj teraz, boli motorom organizačného tímu.

Je potešujúce, že na túto Svetovú výstavu dobermanov - IDC sa prihlásilo 515 účastníkov z 30 štátov. Prehliadka najkrajších dobermanov z celého sveta bude určite pastvou pre oči prítomných odborníkov ale aj ostatných návštevníkov.

Stále v celej Európe pretrváva "pohon na čarodejnice", nepochopiteľná zaujatosť proti tzv. nebezpečným plemenám, medzi ktoré zaradili aj dobermana. Musíme vystupovať jednotne a takticky pôsobiť proti takýmto náladám v spoločnosti. Myslím si, že práve na podujatiach najvyššej úrovne možno ukázať verejnosti, aké je poslanie kynológie, aké sú tie nebezpečné plemená ovládateľné a na aké účely sa používajú, resp. môžu používať, ak o to ich majitelia prejavia snahu. Dobrá propagácia podujatí tohto druhu môže veľkou mierou prispieť k zmene nepriaznivých nálad v spoločnosti. Samozrejme, aj náš prístup ku kynológii musí byť presvedčivý a zodpovedný.

Práve aktivity takéhoto druhu ako je Svetová výstava dobermanov IDC, nás zaväzujú, aby sme spoločne bojovali proti tým neprajníkom, ktorí sa snažia neodborným zásahom kynológiu oklieštiť a ochudobniť o niektoré, desiatky rokov šľachtené a obľúbené plemená. Vážení priatelia, dovoľte, aby som Vám zaželal pekné kynologické zážitky, spokojnosť s dosiahnutými výsledkami na výstave a veľa úspechov v chovateľskej a výcvikovej práci s Vašim obľúbeným dobermanom.

Ing. Štefan Štefík 
prezident SKJ

Sehr geehrte Damen un Herrn, sehr geehrte Doberman Freunde,

Erlauben Sie mir, dass ich Sie im Namen des Slowakischen Kynologischen Vereins wie auch in meinen Namen bei der Gelegenheit de IDC 2005 recht herzlich begrüsse und möchte Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns in der Slowakei wünschen.

Der Slowakische Dobermann Klub gehört zu den spitzen Zuchtklubs der Slowakei. Dank vorzüglicher Propagation der Rasse un hoher Aktivität des Vorstands unter der Leitung der Präsidentin Fr.MVDr. Gabriela Ridarčíková aber auch der anderen Klubmitglieder ist die Qualität der Tätigkeit des Klubs sehr gut bekannt in der Slowakischen Kynologischen Öfentlichkeit, sowie im ganz Europa. Dies wird gezeigt durch die organisierten Veranstalltungen wie : WDC 1997, und IDC WM 2004, Grand Prix um den Goldenen Doberman un Deutsche ZTP im Jahre 2002, 2004, 2005, IDC Weltsiegershau 2003 und 2005. Der Dank für die Organisation gilt nicht nur den Organisatoren sondern hauptsächlich dem Ehepaar Alica und Wolfgang Freyer, welche so wie bei den verhergegangenen Veranstaltungen der Motor des Organisationsteams sind.

Es ist Erfreulich, dass bei diesjährigen IDC 515 Hunde aus 30 Länder angemeldet sind.

In dieser Zeit, wo in ganz Europa aus unerkläricher Voreingenommenheit gegen die Kynologie, besonders sogenannten gefährlichen Rassen von den " Fachleuten " der Dobermann dazu gereiht wurde. Gegen diese Launen der Gessellschaft müssen wir taktisch und einheitlich entgegen wirken. Spezial bei dieser Veranstalltung kann man der Gesellschaft zeigen, welche Mission die Kynologie hat und wie die " gefährlichen Rassen " erzogen sind und die gute Propagation der Rasse zu Akzeptanz in die Geselschaft führen kann. Selbsverständlich muss unser Zutritt zur Kynologie verantwortlich und überzeugend sein.

Gerade die Aktivitäten dieser Veranstalltung verpflichtet uns, dass wir zusammen gegen diese Nichtgönner kämpfen, welche durch nicht fachliches Eingreifen die Kynologie um einige viele Jahre gezüchteten Rassen bringen wolen.

Liebe Freunde, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen schönne Kynologische Erlebnisse, Zufriedenheit mit den Austellungsergebnissen und viel Erfolg in der Zucht mit ihren geliebten Dobermann wünsche.

DI Štefan Štefík 
Präsident des SKV

 

Milí vystavovatelia a návštevníci,

pre slovenský Doberman klub je veľkou cťou, že môže usporiadať takú fantastickú akciu, akou je svetová výstava dobermanov - IDC. Dovoľte, aby som u nás srdečne privítala prezidenta IDC pána Hansa Wiblishausera, prezidenta SKJ pána Ing. Štefana Štefíka, ďalej vážených rozhodcov viceprezidenta FCI pána K.P. Reisngera, Dr. Pierluigi Pezzana, pani Merete Dalgaard a pána Waltera Hensela. Som šťastná, že môžem privítať aj Vás, vystavovateľov z 30štátov sveta, ktorí ste prihlásili svojich dobermanov v tak veľkom počte a prispeli tým k veľkoleposti tejto akcie.

Dnešný deň je sviatkom pre všetkých milovníkov dobermanov, pretože sa môžu pokochať eleganciou a ušľachtilosťou nášho krásneho plemena, Verím, že sa budete u nás cítiť výborne a odnesiete si z tejto úžasnej akcie množstvo pekných zážitkov.

Chcela by som popriať pánom rozhodcom príjemné posudzovanie vo výstavných kruhoch a Vám všetkým veľa úspechov a nezabudnuteľných zážitkov z nášho krásneho Slovenska.

MVDr. Gabriela Ridarčíková 
prezidentka Doberman klubu SR


Sehr geehrte Aussteller und Besucher,


es ist für den Slovakischen Dobermann Klub ist es eine grosse Ehre, dass er so eine fantastische Veranstaltung wie die IDC Weltsiegerschau veranstalten dart. Gestatten Sie mir, dass ich den FCI Präsidenten Hrn.Hans Wblishauser, den Präsidenten des Slowakischen Kynologischen Vereins und FCI Vorstandsmitglied Hrn. DI Šefan Štefík, sowie die ehrenhaften Richter - Vizepräzidenten der FCI Hrn. Karl P. Reisinger, Dr. Pierluigi Pezzano, Fr.Merete Dalgaard und Hrn Walter Hensel recht herzlichst begrüsse.

Ich bin sehr glücklich, dass ich Sie, liebe Aussteller aus 30 Ländern der Welt, welche ihre Dobermäner in so einer grossen Anzahl angemeldet haben und damit zu dieser prächtigen Veranstaltung mit beigetragen haben, begrüssen darf.

Der heutige Tag ist ein Fest für alle, die Dobermann lieben, weil sie die Eleganz und die Edelheit dieser Rasse bewundern können. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns gut fühlen werden und dass Sie viele schöne Erinnerungen an diese IDC mit nach Hause nehmen.

Ich möchte dem Richterkolegium angenehmes Richten wünschen, euch allen viel Erfolg und unvergessliche Erlebnisse aus unserer schönen Slovakei.

Dr. Gabriela Ridarčíková
 
Präsidentin des Slovakischen Doberman Klubs



Hore/Up

-----------------